REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN

1. ZNAJOMOŚĆ REGULAMINU

Każdy z graczy oraz osób dokonujących rezerwacji zobowiązany jest do zapoznania się z poniższym regulaminem oraz przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry.

2. STOSOWANIE SIĘ DO REGULAMINU ORAZ POLECEŃ PRACOWNIKÓW

Podczas pobytu i gry w Escape Room CHATA TAJEMNIC uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zaleceń pracowników CHATY TAJEMNIC.

3. REZERWACJE

3.1 Rezerwacji można dokonać na stronie www.chatatajemnicer.nakiedy.pl, telefonicznie pod numerami telefonów: 792372356 lub 694182841, drogą mailową na adres hello.chata@wp.pl lub osobiście w siedzibie firmy przy ulicy Beskidzkiej 99 w Szczyrku.

3.2 Podczas dokonywania rezerwacji wymagane są następujące informacje:

  • Liczba uczestników (musi mieścić się w widełkach podanych przez CHATĘ TAJEMNIC - Załącznik)
  • Nazwa wybranego pokoju,
  • Data i godzina rezerwacji,
  • Język prowadzenia gry (do wyboru polski oraz w określonych przypadkach angielski),
  • Numer telefonu kontaktowego,
  • Adres e-mail,
  • Sposób płatności,
  • Ewentualne informacje o specjalnych potrzebach (np. faktura, potrzeba animatora dla graczy)

3.3 Rezerwacje dokonane na ten sam dzień wymagają potwierdzenia telefonicznego.

3.4 CHATA TAJEMNIC zastrzega sobie prawo do wykonania telefonu w dniu gry lub dniu poprzedzającym grę w celu potwierdzenia obecności.

3.5 W przypadku braku potwierdzenia rezerwacji CHATA TAJEMNIC zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji.

4. WYMAGANIA I ZASADY GRY

4.1 Uczestnicy gry proszeni są o pojawienie się 15 minut przed umówioną wizytą w celu przeprowadzenia szkolenia oraz wprowadzenia do gry,

4.2 O wszelkich możliwych opóźnieniach Klient zobowiązany jest poinformować telefonicznie lub mailowo. Spóźnienia powyżej 10 minut mogą skutkować odwołaniem rezerwacji.

4.3 W przypadku spóźnienia istnieje możliwość skrócenia czasu gry do godziny podanej na stronie internetowej.

4.4 Osoby pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających nie mogą brać udziału w grze.

4.5 W pokojach zagadek oraz na terenie CHATY TAJEMNIC obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.

4.6 Osoby poniżej 16 roku życia mogą brać udział w grze pod opieką osoby dorosłej bądź za okazaniem pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego.

4.7 Osoby poniżej 13 roku życia mogą brać udział wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna prawnego bądź w asyście animatora CHATY TAJEMNIC. O konieczności obecności animatora Klient ma obowiązek poinformować przy składaniu rezerwacji.

4.8 W grze może brać udział ograniczona liczba osób. Załącznik

4.9 Czas gry jest ograniczony. Załącznik

4.10 W trakcie gry zabrania się fotografowania, nagrywania oraz korzystania z urządzeń elektronicznych. Uczestnicy zobowiązani są do pozostawienia telefonów komórkowych oraz rzeczy osobistych w szafkach zamykanych na kluczyk w recepcji lub u pracowników CHATY TAJEMNIC. W przypadku zauważenia przez pracowników Escape Roomu używania któregoś z wyżej wymienionych sprzętów w trakcie gry, pracownicy mają prawo zabrać sprzęt na czas trwania gry, wyprosić osobę łamiącą regulamin lub przerwać grę całej grupie.

4.11 W każdym pokoju znajdują się kamery służące do monitorowania przebiegu gry. Obraz z kamer nie jest nagrywany ani przechowywany.

4.12 W pokojach zagadek znajdują się specjalnie oznakowane kłódki, które nie biorą udziału w grze. Są widocznie oznakowane i stanowią elementy techniczne używane przez obsługę CHATY TAJEMNIC.

4.13 W przypadku nie zastosowania się do REGULAMINU bądź poleceń pracowników CHATY TAJEMNIC, Mistrz Gry ma prawo przerwać grę. Nie istnieje wtedy możliwość zwrotu kosztów.

4.14 Szkody powstałe z widocznego niedbalstwa lub premedytacji Klienta obciążają Klienta.

4.15 Przed wejściem do pokoju zagadek zostanie wykonane pamiątkowe zdjęcie. Klient ma prawo nie wyrazić zgody na publikację fotografii na stronie internetowej, firmowym Facebooku lub Instagramie.

5. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

5.1 W każdym pokoju znajduje się przycisk awaryjny (Panic Button), który automatycznie otwiera drzwi.

5.2 Osoby cierpiące na epilepsję, klaustrofobię lub inne zaburzenia zobowiązane są do poinformowania o swoim stanie przy dokonywaniu rezerwacji oraz przed grą.

5.3 CHATA TAJEMNIC nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobiste powstałe z winy uczestników.

5.4 W zakresie nieuregulowanym w poniższym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,

5.5 Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom korzystającym z lokalu.

6. PŁATNOŚCI

6.1 CHATA TAJEMNIC realizuje płatności za pośrednictwem gotówki w PLN lub EUR, karty płatniczej, przedpłaty na konto lub vouchera podarunkowego (do nabycia w siedzibie CHATY TAJEMNIC).

6.2 Płatność pobierana jest przed rozpoczęciem gry.

6.3 Koszt gry zależny jest od dnia, godziny oraz liczby graczy Załącznik

6.4 Warunki zakupu oraz korzystania z voucherów CHATY TAJEMNIC dostępne są w REGULAMINIE VOUCHERÓW dostępnym na stronie internetowej bądź w siedzibie firmy.

REGULAMIN VOUCHERÓW CHATA TAJEMNIC

1. Voucher upoważnia posiadacza do jednorazowej gry w CHACIE TAJEMNIC.

2. Aby wykorzystać Voucher należy zarezerwować termin gry z wykorzystaniem formularza na stronie internetowej, telefonicznie lub mailowo.

3. Voucher można zrealizować w przeciągu trzech miesięcy od daty zakupu.

4. Vouchery nie kumulują się z innymi promocjami, które są realizowane w dniu wykorzystania vouchera.

5. Vouchery można nabyć w siedzibie CHATY TAJEMNIC w Szczyrku, ul. Beskidzka 99 lub drogą mailową z możliwością fizycznej wysyłki bądź wersji cyfrowej do wydruku. W przypadku wyboru opcji wysyłki, do ceny vouchera zostanie doliczona kwota przesyłki.

6. Vouchery dzielą się na dwie kategorie: Vouchery o nominalnej wartości 120 zł, 150 zł oraz 180 zł lub vouchery imienne, refundujące grę jednej osobie. Cena vouchera imiennego wynosi 60 zł za sztukę.

7. Voucher nie może być wykorzystany na grę przekraczającą wartość nominalną vouchera. Jeśli posiadacz vouchera chce go wykorzystać w wyżej opisany sposób, musi dopłacić różnicę, w kwocie zgodnej z cennikiem Załącznik

8. Vouchery nie podlegają zwrotowi pieniędzy.

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na temat cookies.